advokat dømt for bedrageri

Advokat idømt fem års fængsel for svindel

Desværre opdagede vi forsent og blev ligeså fuppet af samme advokat.

En nordsjællandsk advokat er idømt fem års fængsel for et svindelnummer, der kostede investorer millioner.


 

4. maj 2015  Efter anke er Eli Hevkscher igen dømt i østre landsret med 4 års fængsel for svindel og groft bedrageri

Domsresuméer

 

4 års delvist betinget fængsel til advokat for medvirken til groft bedrageri 
04-05-2015 

 
Østre Landsret har den 4. maj 2015 dømt en 69-årig advokat for medvirken til bedrageri af særlig grov beskaffenhed.

Bedrageriet fandt sted i årene 2005-2009 og foregik ved, at et amerikansk ægtepar, som var klienter hos den danske advokat, overtalte en række investorer navnlig i USA og Canada til at indbetale i alt over 26 mio. dollars til advokatens klientkonti i Danmark med henblik på etablering af såkaldte bankhandelsprogrammer. Bankhandelsprogrammerne skulle etableres af et dansk anpartsselskab, som advokaten forud havde stiftet med ægteparret som direktører. Efter instruks fra ægteparret udbetalte advokaten ikke under 11 mio. dollars til ægteparret, der blandt andet anvendte pengene til private formål. Det amerikanske ægtepar blev i 2011 og 2013 idømt langvarige fængselsstraffe for bedrageri i USA.

Ved landsrettens dom over advokaten blev straffen fastsat til fængsel i 4 år, hvoraf 6 måneder skal fuldbyrdes, mens den resterende del er gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Byretten havde udmålt straffen til 5 års ubetinget fængsel.

Desuden blev advokaten i såvel byret som landsret frakendt retten til at drive advokatvirksomhed indtil videre.

-----------

Sagen er behandlet i landsrettens 7. afdeling under sagsnummer ankesag S-1314-14.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tlf. 99 68 65 12 eller 41 25 90 31).

Anmodning om udskrift af landsrettens afgørelse skal rettes til regnskab@oestrelandsret.dk. Udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

 

 

Suzanne Hansen 16.12.2020 18:23

Samme advokat har snydt og bedraget min mand og jeg. Han er ekspert til at lyve og bedrage for at tjene penge og hermed ødelægge uskyldige og hæderlige menneske

| Svar

Nyeste kommentarer

20.12 | 10:56

Øvrigheden har altid benyttet sig af alle midler for at gnægge borgerne. Eks. Mette Mink, og politisk Inger Støjberg mfl.

19.12 | 21:32

Politisk rænkespil og magtmisbrug har alle dage fundet sted i alle lande ja selv i primitive stenalder samfund. Det nyeste er minksagen og sagen mod Inger Støjb

16.12 | 18:23

Samme advokat har snydt og bedraget min mand og jeg. Han er ekspert til at lyve og bedrage for at tjene penge og hermed ødelægge uskyldige og hæderlige menneske

16.02 | 21:35

Kære Michael, Bogen er udgivet På fransk og kan købes på nettet, den koster 13,50 €. Bogen er oversat til dansk og kan lånes som ebog på danske biblioteker.