Overskrift på siden

Mosen

Uddrag fra bogen om vådområder i Værløse.
Mosen ligger langs med Bunds å, som danner en grænse til Egedal Kommune. Mosen udgør det lavtliggende område af landbrugsarealerne.

Der er ikke offentlig adgang til området.

Historie:
På ældre kort ses, at området var en del af den nu forsvundne Borup sø. På disse kort kaldes mosen Bove mose eller Callents eng.
I begyndelsen af 1900 tallet dækkede mosen et langt større areal. Den strakte sig på begge sider af Bunds Å og dækkede et areal der var ca. 15 gange større end i dag.

Vandkvalitet:

Store dele af mosens vand stammer fra grundvandet, i det der er kraftig væld-aktivitet langs Bunds Å opstrøms mosen, vest for Kirke Værløse.

Planter:
Den restaurerede sø, som ligger tæt ved Bunds Å, har rørskov domineret af tagrør i nord- og østenden. På det lave vand i søen er der en stor bestand af glanskaplet siv. Desuden forekommer bl.a. vejbred-skeblad, høj sød-græs og kær-dueurt. Den nygravede sø lidt længere fra åen har i den østlige del mange sø-kogleaks, og mod nord for søen er der en bestand af  top-star indenfor det græssede areal.
I pilekrattet er der flere små delvis oprensede vandhuller, hvoraf især et har en meget artsrig vegetation.

Dyr:
Området skønnes at være tilstrækkeligt varieret til at rumme et rigt dyreliv generelt. Der er mange levestæder for den lavere fauna. De nye og restaurerede søer og vandhuller er velegnede til padder. Der bliver hvert år lavet fugletælling i området, som har et meget rigt fugleliv. Der yngler bl. andet sjældne rovfugle og der er mange nattergale. Området størrelse og variation giver gode betingelser for gnavere og andre pattedyr.

Samlet vurdering:
Mosen er et smukt landskabselement. Både æstetisk og biologisk er det et fint moseområde med god variation, der har stor betydning som levested og som spredningsvej for det vilde dyre- og planteliv
| Svar

Nyeste kommentarer

20.12 | 10:56

Øvrigheden har altid benyttet sig af alle midler for at gnægge borgerne. Eks. Mette Mink, og politisk Inger Støjberg mfl.

19.12 | 21:32

Politisk rænkespil og magtmisbrug har alle dage fundet sted i alle lande ja selv i primitive stenalder samfund. Det nyeste er minksagen og sagen mod Inger Støjb

16.12 | 18:23

Samme advokat har snydt og bedraget min mand og jeg. Han er ekspert til at lyve og bedrage for at tjene penge og hermed ødelægge uskyldige og hæderlige menneske

16.02 | 21:35

Kære Michael, Bogen er udgivet På fransk og kan købes på nettet, den koster 13,50 €. Bogen er oversat til dansk og kan lånes som ebog på danske biblioteker.